• Part & Hezb
  X
    
    
  Search
  Quran
  Root
  Chapters & Verses
  Recite
  Translation
  Font
  Display Setting
  » بازدید امروز: 7
  » بازدید دیروز: 22
  » افراد آنلاین: 1
  » بازدید کل: 2261
  X [17:105] خرمدل
  ما قرآن را با (ماده و محتوای) حق نازل کرده‌ایم، و نازل شده است تا حق را (در زمین) پابرجا کند، و تو را جز به عنوان نویدرسان و بیم‌دهنده نفرستاده‌ایم.