• صوتیات : تفسیر قرآن - سمیعی

  شماره

   موضوع

  تاريخ اضافه

   مشاهده

  73

  چگونگى ثبوت ماه مبارك رمضان(دكتر سيد محمد سميعي)

  2012-08-21

  104

  72

  احكام روزه و رمضان در پرتو آیه 187 از سوره بقره (7)(دكتر سيد محمد سميعي)

  2012-08-21

  113

  71

  احكام روزه و رمضان در پرتو آيات 186 – 183 از سوره بقره (6)(دكتر سيد محمد سميعي)

  2012-08-21

  120

  70

  احكام روزه و رمضان در پرتو آيات 186 – 183 از سوره بقره (5)(دكتر سيد محمد سميعي)

  2012-08-21

  126

  69

  احكام روزه و رمضان در پرتو آيات 186 – 183 از سوره بقره (4)(دكتر سيد محمد سميعي)

  2012-08-21

  109

  68

  احكام روزه و رمضان در پرتو آيات 186 – 183 از سوره بقره (3)(دكتر سيد محمد سميعي)

  2012-08-21

  121

  67

  احكام روزه و رمضان در پرتو آيات 186 – 183 از سوره بقره (2)(دكتر سيد محمد سميعي)

  2012-08-21

  115

  66

  احكام روزه و رمضان در پرتو آيات 186 – 183 از سوره بقره (1)(دكتر سيد محمد سميعي)

  2012-08-21

  113

  65

  در مورد تغيير قبله از بيت المقدس به مسجد الحرام در پرتو آيات 145 – 142 از سوره بقره (4)(دكتر سيد محمد سميعي)

  2012-08-21

  109

  64

  در مورد تغيير قبله از بيت المقدس به مسجد الحرام در پرتو آيات 145 – 142 از سوره بقره (3)(دكتر سيد محمد سميعي)

  2012-08-21

  116

  63

  در مورد تغيير قبله از بيت المقدس به مسجد الحرام در پرتو آيات 145 – 142 از سوره بقره (2)(دكتر سيد محمد سميعي)

  2012-08-21

  109

  62

  در مورد تغيير قبله از بيت المقدس به مسجد الحرام در پرتو آيات 145 – 142 از سوره بقرة (1)(دكتر سيد محمد سميعي)

  2012-08-21

  107

  61

  فرق بين معجزه، كرامات، سحر و جادو(دكتر سيد محمد سميعي)

  2012-08-21

  127

  60

  حكم يادگيرى سحر و جادو گرى در پرتو دو آيه 102 و 103 از سوره بقره(دكتر سيد محمد سميعي)

  2012-08-21

  122

  59

  حكم سحر و جادو گرى در پرتو دو آيه 102 و 103 از سوره بقره(دكتر سيد محمد سميعي)

  2012-08-21

  120

  58

  حكم استعمال دخانيات و مخدرات(دكتر سيد محمد سميعي)

  2012-08-21

  135

  57

  ضررهاى دخانيات و مخدرات(دكتر سيد محمد سميعي)

  2012-08-21

  108

  56

  محذورات و ممنوعات احرام (2)(دكتر سيد محمد سميعي)

  2012-08-21

  88

  55

  محذورات و ممنوعات احرام (1)(دكتر سيد محمد سميعي)

  2012-08-21

  124

  54

  احكام حج در پرتو دو آيه 196 از سوره بقره(دكتر سيد محمد سميعي)

  2012-08-21

  104


  صفحات:   [1] [2] [3] [4]

  » بازدید امروز: 543
  » بازدید دیروز: 391
  » افراد آنلاین: 2
  » بازدید کل: 46728